മുടി കൊഴിച്ചിലും നരയും മാറി മുടി വളരാന്‍ ഒരു ഉഗ്രന്‍ ഒറ്റമൂലി…

കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കൊണ്ടും വെള്ളം മാറി ഉപയൊഗിക്കുന്നതു കൊണ്ടും മുടിക്ക് ഭംഗി കൂട്ടാന്‍ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരം ക്രീമുകളുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ടും അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും ഒരു പാട് പേര്‍ക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടി കൊഴിച്ചിലും മുടിക്ക് വളരെ ചെരുപ്പത്തില്‍ തന്നെ നര ബാധിക്കുന്നതും.പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികള്‍ക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്…ഇതിനെ പരമാവധി തടയാനും മുടി തഴച്ചു വളരാനും ഉള്ള ഒരു എണ്ണയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്…വെദിഒ ഇഷ്ടമായാല്‍ പരമാവധി ഷെയര്‍ ചെയ്യുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *