കുട്ടികളെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞാല്‍ ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങള്‍..വീഡിയോ കാണു…

കുട്ടികളെ നമ്മളില്‍ പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് എറിയുക.അത് പോലെ കുലുക്കുക ഇത് കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങള്‍ എന്തല്ലാംആണെന്ന് നോക്കാം.മാതാപിതാക്കള്‍ വളരെ ഗൌരവ പൂര്‍വ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാന്‍ ഇവിടെ പറയാന്‍ പോകുന്നത്. കുട്ടികളെ എടുത്ത് കുലുക്കുകയും അവരെ മുകളിലേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങള്‍ ആണ് ഉണ്ടാക്കുക. പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ ചിരിപ്പിക്കാനും അവരുടെ കരച്ചില്‍ മാറ്റുവാനും വേണ്ടിയുമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ വീഡിയോ കാണുക… പരമാവധി ഷെയര്‍ ചെയ്യുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *