പഴത്തൊലി കൊണ്ട് മാറ്റാവുന്ന രോഗങ്ങള്‍ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്

ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് വാഴപഴം.പഴം കഴിച്ചാല്‍ നമ്മള്‍ പഴത്തൊലി എറിഞ്ഞു കളയുകയാണ് പതിവ്..കാരണം അത് ഉപയാഗ ശൂന്യമാണല്ലോ.എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് തെറ്റി.പഴത്തൊലിയില്‍പ്രകൃതി ദത്തമായ ആന്റി ബയോടിക്കുകള്‍ ഉണ്ട് .പഴത്തൊലി ജ്യൂസ്‌ അടിച്ചു കുടിച്ചാല്‍ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടാം.കൂടുതല്‍ അറിയുവാനായി വീഡിയോ കാണു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *